lørdag 19. desember 2015

Overskrift: Sletter gjelden til EKT - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Dermed ser fremtiden lysere ut for rideskolen i Oslo som fryktet at dyr måtte slaktes og rideskoledriften legges ned....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel:"Da Oslo kommune tidligere i høst la frem budsjettet, så det helmørkt ut for EKT Rideskole og Husdyrpark. Det var ikke satt av penger til dem. Problemet var en gjeld etter en omfattende oppussing i 2009. Det ble totalt pusset opp for 25 millioner, Oslo kommune har allerede dekket 20 av disse. Men bare renteutgiftene på de gjenstående 5 millioner kronene var nok til å true driften." Les mer: http://www.hest.no/article.html?news.nid=14015#.VnUcSRXhCUk www.hest.no - Publisert:18.12.2015
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar