torsdag 28. desember 2017

Overskrift: Ny lovendring kan åpne for at dyr omplasseres mot eierens vilje. - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Jurist Live Kleveland i Dyrevernsalliansen ønsker i likhet med veterinærer i Mattilsynet og i Veterinærforeningen en endring i Dyrevelferdsloven....
Introduksjon til artikkel:
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar