lørdag 17. mars 2018

Overskrift: Krev lovendring etter sjokkerande kattebilete - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Det er rundt 100.000 heimlause kattar i Noreg, og ofte er dyra sjuke og alvorleg skadd. – Det er heilt forferdeleg korleis Noreg behandlar dei heimlause dyra, meiner Dyrebeskyttelsen....
Introduksjon til artikkel: Artikkelsitat (Del gjerne): "– Kvar veke får me inn krav frå dyrlegar som har utført naudhjelp på kattar, seier Odd Ivar Berget, avdelingssjef i Mattilsynet Sør Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Problemet med eigarlause kattar aukar for kvart år, og kapasiteten hos dei ulike dyreorganisasjonane i Noreg er no sprengt. I Noreg er det rundt 800.000 kattar. Over ein fjerdedel er ID-merka, og ein reknar med at rundt 100.000 er heimlause." Link: https://www.nrk.no/rogaland/krev-lovendring-etter-sjokkerande-kattebilete-1.13948449 NRK Rogaland - Publisert 17.03.18 16:29 Oppdatert 17.03.18 20:09
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar