mandag 5. mars 2018

Overskrift: Mattilsynet: – Vanskeleg å avdekke dårleg stell av kjæledyr - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Fleire dyrehald enn tidlegare måtte avsluttast i fjor på grunn av alvorlege brot på dyrevelferdslova, viser ein rapport. I nesten halvparten av tilfella dreidde det seg om kjæledyr....
Introduksjon til artikkel: Artikkelsitat (Del gjerne): "Mattilsynet hadde i alt 83 saker i fjor der dyrehald måtte avviklast fordi eigarane ikkje klarte å ta godt nok vare på dyra sine. Det viser ein rapport om dyrevelferd frå tilsynet. I 36 av desse sakene dreidde det seg om kjæledyr. Det er vanskeleg å oppdage desse sakene. seier seksjonsleiar Torunn Knævelsrud i Mattilsynet. – Utfordringa med kjæledyr er at dei blir haldne i private heimar. Difor er vi avhengige av bekymringsmeldingar frå folk for å få avdekt dei tilfella der kjæledyr får for dårleg stell." Link: https://www.nrk.no/norge/mattilsynet_-_-vanskeleg-a-avdekke-darleg-stell-av-kjaeledyr-1.13944916 NRK.no - Publisert 04.03.18 kl. 21:50
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar