lørdag 7. juli 2018

Overskrift: Dyrevernlaget Indre Sogn fortvilar: – Viss ikkje me får fosterheimar snart går det ikkje lenger - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Leiar i Dyrevernlaget Indre Sogn, Randi Aarethun fortvilar over at folk verkar til å oversjå katten sitt behov i samfunnet....
Introduksjon til artikkel: Artikkelsitat (Del gjerne): "Lærdal: – Katt har ikkje same verdi i samfunnet som det hund har. Vårt mål er å forbetra katten sin status, og at folk skal få lyst til å vera fosterheim for katt. Me treng verkeleg fleire av dei, seier Randi Aarethun. Ho blir oppgitt og frustrert når ho fortel korleis folk behandlar og ser på kattar. – Den siste tida har me opplevd at fleire kattungar og kattar blir dumpa og forlatt. Sommaren er eit mareritt for då reiser folk vekk frå katten sin, og det er faktisk forbode." Link: https://www.porten.no/artiklar/dyrevernlaget-indre-sogn-fortvilar-viss-ikkje-me-far-fosterheimar-snart-gar-det-ikkje-lenger/441594 Porten - 6. JULI 2018 - 12:05
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar