onsdag 4. juli 2018

Overskrift: Mattilsynet ønskjer ikkje lovpålagt ID-merking av kattar - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Dyrlege vil ha lovpålagt ID-merking av kattar for å få bukt med kattedumping. Men Mattilsynet meiner eit påbod blir for vanskeleg å handheve....
Introduksjon til artikkel: «Mattilsynet ønskjer ikkje lovpålagt ID-merking av kattar» Artikkelsitat: «Det er vanskeleg å handheve eit regelverk der ein ikkje veit kven ein skal rette vedtak mot. For ein veit ikkje kven som er eigaren viss ikkje katten er ID-merka. Vi kan ikkje drive rutinemessig tilsyn i heimane til folk» Link: https://www.nrk.no/sognogfjordane/mattilsynet-onskjer-ikkje-lovpalagt-id-merking-av-kattar-1.14109573 NRK Sogn og Fjordane 02.07.2018
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar