lørdag 6. oktober 2018

Overskrift: Åtte måneders fengsel for vanskjøtsel av 24 katter - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: De 24 kattene var avmagret og fulle av blodsugende lus og de hadde orm i buken fra vanskjøtsel. Den 68 år gamle katteeieren er nå dømt til fengsel....
Introduksjon til artikkel: Artikkelsitat (del gjerne) «Bodde i falleferdig fjøs Kattene bodde i mannens uoppvarmede, falleferdige fjøs, som var fullt av avføring, høy, hår og søppel. -Mattilsynet håper saken gir en allmennpreventiv effekt» Link:https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEGwAo/aatte-maaneders-fengsel-for-vanskjoetsel-av-24-katter VG 06.10.2018
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar