lørdag 13. oktober 2018

Overskrift: Dømt for salg av kjælerev - Opp - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Joakim Nilsen er dømt i tingretten for brudd på viltloven. Han har innrømmet at han har holdt pelsdyrrever i fangenskap og solgt dem som kjæledyr....
Introduksjon til artikkel: Artikkelsitat (del gjerne) «Dømt etter salg av kjælerever dømt i tingretten for brudd på viltloven. Han har innrømmet at han har holdt pelsdyrrever i fangenskap og solgt dem som kjæledyr. Det er etter rettens syn ikke naturlig å omtale reven som en domestisert husdyrart på lik linje med andre domestiserte arter, som hund, katt og andre tradisjonelle gårdsdyr» Link- https://opp.no/2018/10/nyheter/domt-for-salg-av-kjaelerev/ 12.10.2018 opp.no
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar