søndag 18. desember 2016

Overskrift: Kommer NOAH til mitt fjøs? - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Jeg har fjøset fullt av sau. Å slippe dem ut i norsk vinternatur uten stell (fóring og tilsyn), ville være å plage dem til den sikre død. De er domestiserte husdyr, avhengige av mennesker for å overleve....
Introduksjon til artikkel: Meninger, Kjersti Røhnebæk. Innleggssitat: "Ja, jeg driver en produksjon på dyr, de gir både kjøtt og ull. Jeg stenger dem inne, ikke i bur, men i binger. NOAH, organisasjon for dyrs rettigheter, raser mot pelsdyrbønder og har drevet aktiv kampanje i mange år for å legge ned næringa. Kanskje lykkes de. Hvilken næring skal de angripe neste gang? For NOAH ønsker å ta vare på dyrs rettigheter, dyrs naturlige atferd som om domestisering av husdyr er ikke-eksisterende. Blir det gris, høner, kalkun, ku eller sau? Alle disse er domestiserte, foredlet til produksjon av det ene eller det annet. Eller til både mat og klær. NOAH er imot kjøttproduksjon." Link: http://www.h-a.no/debatt/kommer-noah-til-mitt-fjos Hamar Arbeiderblad - Publisert: 05.12.2016 15:33:34
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar