lørdag 17. desember 2016

Overskrift: Rundt 70 ulver i Norge - SveioBladet - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Det er rundt 70 ulv i Norge. Ifølge en rapport fra Rovdata er det hittil i vinter påvist mellom 69 og 73 dyr. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir, mens seks ulver er avlivet i år. – Vinterens bestandsovervåking av ulv pågår fortsatt og det er til nå påvist til sammen 67-70 ulver …...
Introduksjon til artikkel: Artikkelsitat: "Minst fire ulvekull er født i helnorske revir, mens seks ulver er avlivet i år. – Vinterens bestandsovervåking av ulv pågår fortsatt og det er til nå påvist til sammen 67-70 ulver her i landet, hvorav 34-37 ulver kun i Norge og minst 32 ulver i revir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. " Link: http://www.sveiobladet.net/rundt-70-ulver-norge/ SveioBladet - 16. desember 2016
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar