torsdag 8. desember 2016

Overskrift: Sjiraffbestanden i kraftig tilbakegang: - Det pågår en «stille utrydning» av sjiraffer - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Verdens naturvernunion advarer....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "I løpet av de siste 20 årene har sjiraffbestanden gått ned fra rundt 155 000 til 97 000, skriver BBC. Det får Verdens naturvernuinion (IUCN) til å slå alarm. Sjiraffen er «sårbar» I IUCNs rødliste for trua dyrearter står nå det langhalsede dyret oppført som «sårbart», som betyr at bestanden har minket med 30 prosent over de siste tre generasjonene." Les mer: http://www.dagbladet.no/nyheter/sjiraffbestanden-i-kraftig-tilbakegang---det-pagar-en-stille-utrydning-av-sjiraffer/65588784 Dagbladet - 8. DESEMBER 2016 KL. 4.26
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar