lørdag 11. august 2018

Overskrift: Obligatorisk merking av alle familiedyr - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: President Torill Moseng i Veterinærforeningen er en av deltagerne i debatten om obligatorisk merking av familiedyr på Arendalsuka 13. - 18. august....
Introduksjon til artikkel: Onsdag 15.08.2018. Arendal Skal det holdes debatt, angående obligatorisk ID-merking av familiedyr. Artikkelsitet ,del gjerne!! «Innføring av id-merking vil heve statusen til både katter og eksotiske dyr og understreke at alle dyr har egenverdi slik Dyrevelferdsloven påpeker. Veterinærforeningen har i lang tid arbeidet for å få på plass obligatorisk id-merking av familiedyr» – Norge må komme på linje med resten av Europa når det gjelder obligatorisk id-merking. Link: https://www.vetnett.no/obligatorisk-merking-av-alle-familiedyr www.vetnet.no (Link: https://arendalsuka.no/event/user-view/6800 Arendalsuka )
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar