tirsdag 14. august 2018

Overskrift: Viktig informasjon til katteeigarar i Hardbakkeområdet - Solund kommune - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Merk katten din med halsband eller på annan godt synleg måte!...
Introduksjon til artikkel: Del gjerne!!! SOLUMD KOMMUNE. Hardbakka området. Sogn og fjordane. sitat «Det har i den seinare tid utvikla seg eit problem med mange villkattar/eigarlause kattar på delar av Hardbakke. Dette har utvikla seg til eit problem for mange grunneigarar/huseigarar. Det vil frå ca 3. september 2018 verte sett i verk innfanging av kattar og avliving av eigarlause kattar på Hardbakke» NB «Merk katten din med halsband eller på annan godt synleg måte!» Link :https://www.solund.kommune.no/aktuelt/viktig-informasjon-til-katteeigarar-i-hardbakkeomradet.36901.aspx
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar