torsdag 16. august 2018

Overskrift: Siw - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: HÅNDHEVER OFFENTLIGE ETATER SOM POLITI OG NAMNSMANN DYREVELFERDSLOVEN RIKTIG? Er Politiet / Namnsmann en av årsakene til hjemløshet blandt katter i Norge? 🐈 Når Politiet eller Namnsmann f. eks arresterer eller henter til soning eiere av kjæledyr som hund, katt, kanin etc. så har de faste prosedyrer på håndtering av HUNDER som tas hånd om av kennel, karantenestasjon etc. Når det gjelder KATTER så finnes ingen prosedyrer. Flere har ringt Politiet flere steder i landet og spurt hva som gjøres i praksis og svarene er ensidig: - kattene slippes ut og overlates til seg selv. Eller overlatt til seg selv inne. ALTSÅ - Politiet bryter Dyrevelferdsloven, flere paragrafer, spesielt § 14 B! Det er en kriminell handling å hensette dyr i hjelpeløs tilstand overlatt til seg selv. Dette straffes med bøter og fengsel. De frivillige dyreorganisasjonene og foreningene vil aldri komme noe videre i det frivillige arbeidet for få bukt med hjemløse dyr og dyretragediene når selve staten motarbeider dette viktige arbeidet og samtidig bryter sitt eget lovverk / Norges lover / dyrevelferdsloven. Politiet lager selv dyretragediene og øker statistikken av hjemløse dyr i Norge. Rapporter og tall fra dyreorganisasjoner viser at problemet er økende og menneskeskapt....
Introduksjon til artikkel: Les og del videre:
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar