torsdag 28. januar 2016

Overskrift: 70 hunder avlivet hos Østfoldbonde - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Mattilsynet ba bonden redusere dyreholdet på grunn av dårlig dyrevelferd. Bonden valgte å la en veterinær avlive 70 hunder....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Mattilsynet har fulgt mannen nøye siden et tilsyn i oktober 2014. De mener dyrevelferden ikke er ivaretatt, og har i året siden tilsynet pålagt ham 20 utbedringer av dyrevelferdsmessige og dyrehelsemessige forhold for hundene, og for småfe som sauer og geiter." "- Vi har satt eieren i kontakt med SPCA, som sa seg villige til å omplassere hundene. Men dyreeier har valgt å avlive et stort antall hunder i det tilfellet her, fortsetter Brogeland Laache." Tagget: SPCA. Les mer: http://www.nrk.no/ostfold/70-hunder-avlivet-hos-ostfoldbonde-1.12774614 NRK Østfold - Publisert 28.01.16, kl. 17:15.
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar