torsdag 21. januar 2016

Overskrift: Krever stans i bilkjøring på gang- og sykkelvei - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Besøkende til Sjøflyhavna kro kjører gang- og sykkelveien i stedet for bilveien. Fredag ble en hund påkjørt....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Frank Roland i Fornebu vel ble fredag ettermiddag oppringt av en fortvilet beboer i Rolfsbukta som så at hunden ble påkjørt på gang- og sykkelveien. Nå krever vellet at noe gjøres for å hindre bilister i å svinge inn på gang- og sykkelveien." Les mer: http://www.budstikka.no/nyheter/fornebu/barum/krever-stans-i-bilkjoring-pa-gang-og-sykkelvei/s/5-55-253048# Budstikka - Publisert:19. januar 2016, kl. 14:48
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar