tirsdag 26. januar 2016

Overskrift: Stadig flere dyrearter plages av forsøpling - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: - Dyr pines til døde som følge av plastforurensning, sier Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Han har forsket på konsekvensene forsøpling får for sjøfugler. - Det er funnet fugler med magene fulle av plast, fordi de forveksler plastbitene med mat." Les mer: http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/01/25/Stadig-flere-dyrearter-plages-av-fors%C3%B8pling-12050767.ece Fosna Folket - Publisert: 25 januar 2016 11:00 AM
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar