mandag 25. januar 2016

Overskrift: Lucas-saken kan få betydning for alle dyr - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Lucas-saken er denne uken oppe til diskusjon i Høyesterett. Dette er første gang Høyesterett behandler straffeutmålingen etter dyrevelferdsloven. Lucas-saken har blitt en prinsipiell sak som vil sette standarden for fremtidige straffesaker om dyrevelferd i norsk rett. Jurist i Dyrevernalliansen, Liv…...
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Sommeren 2014 ble hunden Lucas funnet død under Krapsfossbrua i Moss - bundet fast i en sementblokk og druknet. Dyrevernalliansen utlovet en dusør på 10.000 kroner for tips som førte til at gjerningspersonen ble tatt. Politiet startet etterforskning, og etter få uker ble saken oppklart. I Moss tingrett ble gjerningsmannen dømt til seks måneders fengsel, pluss forbud mot å eie, holde eller bruke hund og andre husdyr i ti år. I Borgarting lagmannsrett ble straffen omgjort til tre måneders fengsel og fem års husdyrsforbud. Denne straffeutmålingen ble så anket videre til Høyesterett som nå skal sette endelig punktum i saken. Tagget: Dyrevernalliansen. Les mer: https://www.dyrevern.no/politikk_samfunn/lucas-saken-kan-fa-betydning-for-alle-dyr Dyrevernalliansen - Publisert 22.01.2016
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar