lørdag 23. januar 2016

Overskrift: Mårhunden kan fortsatt være i Fosen - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: I 2010 var det en rekke observasjoner av det som folk mente var mårhund i Fosen. Så ble det stille. Men det kan fortsatt være mårhund i Fosen, sier rovviltkontakt Edmar Bakøy....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Mårhunden, som utgjør en egen slekt i hundefamilien, er av artene som er uønsket i norsk fauna. Derfor står den på den norske svartelista, som er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge." Les mer: http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/01/23/M%C3%A5rhunden-kan-fortsatt-v%C3%A6re-i-Fosen-12059588.ece Fosna Folket - Publisert: 23 januar 2016 04:30 AM
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar