lørdag 12. november 2016

Overskrift: Dette er frihetsberøvelse - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Skal virkelig pelsdyrnæringen få definere hva god dyrevelferd er?...
Introduksjon til artikkel: Meningsinnlegg av HEGE FREDRIKSEN Agronom. Siterer innlegg: "«Julie og Kristian lever av god dyrevelferd». Dette er overskriften på Norges Pelsdyralsalgs helsides annonse i A-magasinet 28. oktober. Pelsbøndene poserer med hvert sitt pelsdyr i hendene, mens man i bakgrunnen uklart skimter radene med svært små nettingbur som dyrene holdes fanget i. Man kan spørre seg om annonsen er i strid med markedsføringsloven, da den i beste fall er villedende." Les mer: http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Dette-er-frihetsberovelse-325912b.html Bergens Tidende - 12.nov.2016 07:00
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar