onsdag 23. november 2016

Overskrift: Jerven tar fleire beitedyr i Møre og Romsdal enn før - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Innmelde saker i år viser nesten ei dobling frå 44 til 72 sauekadaver, viser tal frå Statens Naturoppsyn....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "ette skil seg sterkt frå dei nasjonale tala, der talet på rovdyrskadar er det lågaste sidan årtusenskiftet. I Møre og Romsdal er det i år påvist fire ynglingar av jerv. – Vi har fått auke i talet på skadar i Rauma og Sunndal, fortel Lars Olav Lund i Statens naturoppsyn. Også i Norddal og Nesset er det påvist jerveskadar, seier Lund, som meiner det er ein reell auke i rovdyrskadar." Les mer: https://www.nrk.no/mr/jerven-tar-fleire-beitedyr-i-more-og-romsdal-enn-for-1.13231958 NRK Mære og Romsdal - Publisert 17.11.2016, kl. 11:59
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar