fredag 11. november 2016

Overskrift: Fuglene flokker til Rusasetvatnet - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Det har på kort tid blitt et yrende fugleliv ved nye Rusasetvatnet i Ørland....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Etter den offisielle stengninga av demningen ved Rusasetvatnet i Ørland i midten av oktober begynner nå det nostalgiske prosjektet å ta form. Krikkender og spurvehauk. På kort tid har området begynt å fylle seg opp med vann, og samtidig også tiltrukket seg en rekke fuglearter. Det er blitt gjort observasjoner av blant annet krikkender, toppand, svaner, varsler og spurvehauk. - Vi visste ikke hva vi kunne forvente på forhånd, men vi har hele tiden hatt et mål om at dette skal bli et hekkeområde. Nå ser vi av fuglenes atferd at de kanskje er i ferd med å slå seg ned her, forteller fagleder Ingrid Bjørklund ved Ørland våtmarkssenter." Les mer: http://www.fosna-folket.no/incoming/2016/11/09/Fuglene-flokker-til-Rusasetvatnet-13760110.ece Fosna-Folket - Publisert: 09 november 2016 20:30 PM
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar