søndag 27. november 2016

Overskrift: Kattevandrerens Dyr Savnet / Funnet - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Siterer artikkel (Del gjerne): "Eieren forteller at Petra ble borte på jakt ved Svarverud i Hærland. Det skjedde mellom sydengen av Steinsvannet og Døra, forteller han. Petra er en finsk spets - og har altså vokst betydelig siden bildet ble tatt. Dersom noen ser hunden, blir Jens Erik Heen svært glad for å få en telefon. Han kan nås på telefon 991 111 90." Les mer: http://www.smaalenene.no/eidsberg/savnet-hun/lokale-nyheter/etterlyser-sin-sju-maneder-gamle-valp/s/5-38-270136 Smaalenenes Avis - Publisert:26. november 2016, kl. 13:07...
Introduksjon til artikkel: Nyheter om Dyr Savnet eller Funnet deles fra Kattevandrerens Dyr Savnet / Funnet.
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar