søndag 20. november 2016

Overskrift: Er Dyrevernalliansens agenda vegetarianisme? - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Jan Arve Gjøvik svarer Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Susanne Lybæk skriver i sitt tilsvar til Michael Niesar og meg at debatten om fisk kan føle smerte ble avgjort for mer enn et tiår siden. Hun prøver å føre oss bak lyset. Svært få spørsmål som vitenskapen steller med er avgjort. Dette er en langt fra avsluttet debatt. Den lever i beste velgående, og tilføres stadig nye vinklinger og ny informasjon. Lybæk henviser spesielt til Brian Key, og at mange har uttrykt motsatte synspunkt til Keys i tidsskriftet ASent. La oss se litt på denne kilden." Les mer: http://ilaks.no/er-dyrevernalliansens-agenda-vegetarianisme/ ilaks.no - 15.11.2016
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar