lørdag 19. november 2016

Overskrift: Har aldri tidligere rensket et større område for mink i Norge - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Statens naturoppsyn har lyktes med å renske to store kystområder helt for mink. Nå skal erfaringene benyttes langs resten av kysten....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Seniorrådgiver Olav Inge Edvardsen i Statens naturoppsyn (SNO) er én av dem som over flere år har jobbet med å komme minken til livs. Arbeidet startet for alvor i 2011, da en handlingsplan mot mink ble lansert (se faktaboks). Siden den gang har det blitt gjennomført et betydelig stykke arbeid i flere verneområder fra Østfold i sør til Finnmark i nord. En stor del av innsatsen har vært rettet mot landskapsvernområdene Sør-Smøla i Møre og Romsdal og Oksøy-Ryvingen i Vest-Agder." Les mer: https://www.nrk.no/nordland/har-aldri-tidligere-rensket-et-storre-omrade-for-mink-i-norge-1.13232209 NRK Nordland - Publisert 19.11.16, kl. 13:02
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar