mandag 7. november 2016

Overskrift: Telenor skulle rydde opp gamle kobberstrenger i 2014 – Det er fortsatt ikke gjort, ifølge reineier - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Rester etter gamle telegraflinjer skader reinsdyr på Nordkinnhalvøya sier reineier. Telenor lovte å sette i gang strakstiltak i 2014, men strengene ligger på vidda fremdeles. Nå lover Telenor igjen å rydde opp....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "– Kobberstrenger ligger kilometer på kilometer ute i naturen. Det som skjer er at særlig oksereinene går seg fast i disse strengene, sier Nancy Porsanger Anti. Hun er reineier i reinbeitedistrikt ni på Nordkinnhalvøya, og sier problemet stammer fra det daværende Televerket. Kobberstrengene er rester av gamle telegraflinjer. På 1990-tallet skal det ha foregått opprydning, men alt ble ikke ryddet opp. Nå er det Telenor som er ansvarlig for å fjerne strengene ute i landskapet." Les mer: https://www.nrk.no/finnmark/telenor-skulle-rydde-opp-gamle-kobberstrenger-i-2014-_-det-er-fortsatt-ikke-gjort_-ifolge-reineier-1.13208836 NRK Finnmark - Publisert 04.11.2016, kl. 09:14
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar