søndag 20. november 2016

Overskrift: Får skyte bever i Øfsti - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Stjørdal kommune har gitt grunneiere i Øfsti tillatelse til å skyte bever som opererer i området....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Tillatelsen til skadefelling av bever gjelder ut 30. april i 2018 og skal følge de vanlige bestemmelsene om jakttid. Det går fram av et brev som kommunen nå har sendt grunneierne i Øfsti. Stjørdal kommune har gitt fellingstillatelsen etter å ha vært på befaring sammen med grunneierne tidligere i høst." Les mer: http://www.bladet.no/nyheter/2016/11/15/F%C3%A5r-skyte-bever-i-%C3%98fsti-13792693.ece Stjørdalens Blad - Publisert: 15 november 2016 16:57 PM Sist oppdatert: 17 november 2016 13:55 PM
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar