søndag 13. november 2016

Overskrift: NOAH - for dyrs rettigheter - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: NOAHs leder Siri Martinsen møtte i går de 4800 deltagerne i NOAHs fakkeltog mot pels foran Stortinget med det spørsmålet mange sitter med - hva skal egentlig til for at dyrene skal vinne: "Når ikke faglige råd lyttes til. Når ikke folkeopinionen lyttes til. Når ikke de politiske løftene blir innfridd. Hva skal da til for at ikke næring og penger ALLTID skal veie tyngre enn hensyn til dyr? Må dyrevern ut av landbruksdepartementet? Ut av næringskomiteen? Er det det som skal til for at pelsdyrene skal vinne? Eller må vi gå til rettslige skritt, rett og slett saksøke staten? Er det det som skal til for at pelsdyrene skal vinne? Det er ikke slik vi vil at det skal være. Vi ønsker et politisk system som fungerer. Et politisk system som tar hensyn til faglige råd og folkeopinion. Et politisk system hvor ikke næringsinteresser overkjører alt." Konferansier Shabana Rehman fortalte fakkeltog-publikumet hvordan hun gjennom tre år som engasjert i NOAH, har reagert på de mange bortforklaringene og treneringen i møte med politikere: "Nå holder det. Stortingspolitikerne må våkne. Vi godtar ikke regjeringenes pelsdyrmelding som har som eneste intensjon å fortsette å plage disse dyrene og sjekke ut alle mulige forhold rundt hvordan de skal slippe unna med å fortsette å gjøre det. Det er en brutal dom over pelsdyrene som straffes hele livet i små bur kun fordi de er født med pels. Det tolererer vi ikke lenger. Regjeringens pelsdyrmelding har ikke gjort folkets engasjement mot pels mindre, den har forsterket det!" I filmen under kan du se begge appellene - del gjerne! NOAH tar kampen for pelsdyrene - helt til vi alle vinner! Vil du hjelpe NOAH i kampen for pelsdyrene, håper vi du ønsker å støtte oss ved å bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/medlem...
Introduksjon til artikkel: Delt fra NOAH - for dyrs rettigheter. Fra NOAHs Fakkeltog mot Pels.
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar