lørdag 12. november 2016

Overskrift: «God dyrevelferd er viktigst» - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: ...
Introduksjon til artikkel: Meningsinnlegg av Håkon Lundestad. Siterer innlegg: "I sitt innlegg i Sunnmørsposten mener Kaja Efskind fra Dyrevernalliansen at norsk pelsdyrnæring ikke har noen framtid i Norge. Våre bønder lever av god dyrevelferd, det er uforenelig med Efskinds påstander. Faktum er at norske pelsdyrbønder lever av dyra sine. Om dyra ikke har det godt blir heller ikke sluttproduktet godt: ingen pelsdyrbønder tjener penger på dårlig pels. Derfor er våre bønder levende opptatt av å sikre best mulig kår for sine dyr." Les mer: http://www.smp.no/meninger/ytring/2016/11/10/%C2%ABGod-dyrevelferd-er-viktigst%C2%BB-13774527.ece Sunnmørsposten - Publisert: 10.11 2016 23:30
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar