lørdag 19. november 2016

Overskrift: – Lisensjakta i vårt fylke er en katastrofe - Nyheter fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr.

Beskrivelse av sak: Finnmark Bondelag vil ha dusørjakt på jerv....
Introduksjon til artikkel: Siterer artikkel: "Bjørn Tore Søfting, bonde i Vadsø og rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag, er lite imponert over jervejakta i Finnmark. Han mener lisensjakta er en katastrofe. Feltregistreringer fra Rovdata viser at det er registrert 15 færre jervekull i Norge i år enn i fjor, og det tilsvarer en nedgang på 23 prosent, fra 65 kull i fjor til 50 kull i år. Bestanden er likevel fortsatt over det nasjonale bestandsmålet, og har vært det i mange år. I Finnmark er det registrert seks ynglinger på jerv, men bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget tilsier at det skal være kun tre ynglinger i vårt fylke." Les mer: http://www.bondebladet.no/nyhet/lisensjakta-i-vart-fylke-er-en-katastrofe/ Bondebladet - PUBLISERT: 17.11.16 09:14
Les mer på vår Facebookside eller hjemmeside, link under her.
Fra Kattevandrerens Nyheter om Dyr på Facebook: https://www.facebook.com/NyheterOmDyr

Sjekk vår hjemmeside: http://kattevandreren.no/frivillige/nyheter-om-dyr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar